Monitoring zwierząt wolno żyjących

Lokalizacja zwierzęcia w komputerze oraz w telefonie komórkowym, wodoodporne obroże, monitorowanie przebytych tras, stała obserwacja aktywności, wyznaczenie obszarów bytowania, czas pracy baterii, brak ograniczenia zasięgu, możliwość tworzenia wirtualnego ogrodzenia – system Xway pomaga nadzorować stada zwierząt dziko żyjących jak i tych gospodarczych.

Urządzenie Xway jest małe, lekkie i bazuje na najnowszych technologiach, zapewniając precyzyjną lokalizację oraz niezawodność działania w różnorodnych warunkach propagacji sygnału GPS. Obroża jest dostosowana do wielkości zwierzęcia.

Zbierane do systemu Xway dane są prezentowane w przejrzystej formie raportów tabelarycznych, wykresów graficznych, gotowych do analizy dla użytkownika, dla ułatwienia podejmowania właściwych strategicznie decyzji. 

Aktualnie aplikacja oferuje raporty dzienne, szczegółowe i zbiorczy. Wszystkie w formie tabeli niosą komplet informacji dotyczący miejsc pobytu, czasu jazdy i postoju wybranych obiektów. Raporty wyliczają również średnią prędkość na długości przebytych odcinków. Zbiorczy ujawnia informacje dotyczące całej doby np.: procentową wartość wykorzystania obiektu, sumaryczny czas postojów, sumaryczny czas jazdy/ruchu w ustalonych przez użytkownika godzinach np. pracy i „po godzinach” pracy obiektu. 

Dostępne są również Raporty analizujące obecność obiektu w określonych przez użytkownika obszarach, liczbę wjazdów, wyjazdów, czas spędzony w obszarze, zdarzenia (np. otwarcie drzwi) w dozwolonych/niedozwolonych obszarach itp. 

W formie wykresu dostępne są wykresy zużycia paliwa zależne od czasu i pokonanego dystansu. Raporty typu wykres dostępne są w dwóch wersjach: dziennej i miesięcznej. W raportach paliwowych dodatkowo zaznaczone są miejsce, czas i ilość zatankowanego paliwa oraz miejsce i czas nadmiernego zużycia paliwa. Zestawienie prędkości w zależności od czasu wykreślone jest w formie graficznego przebiegu. 

Dodatkowe raporty zawierają między innymi informacje na temat maksymalnej prędkości z jaką poruszają się wybrane do analizy obiekty. Użytkownik również może wyświetlić wszystkie miejsca i czas, w których została przekroczona prędkość zdefiniowana przez niego. Innym podobnym w działaniu raportem jest informacja o dziennym lub miesięcznym przebiegu wybranych pojazdów. 

Nowe szablony raportów są na bieżąco tworzone i dodawane do nowych wersji xway.online. 

Posiadanie konta administratora w systemie pozwala tworzyć nowe profile i przydzielać  im takie same lub inne praw do administrowania obiektami przypisanymi do danego konta. Funkcja umożliwia dostarczanie tylko wybranych informacji, dotyczących poszczególnych obiektów osobom trzecim, lub w ramach określonych potrzeb blokowania dostępu do danych, które nie powinny być dla tych użytkowników widoczne. Te same zasady dotyczą dystrybucji danych telemetrycznych z Xway do innych systemów logistycznych przy użyciu usług API (Application Programming Interface).

Oprogramowanie Xway wraz z dostarczanym modułem lokalizacyjnym Xway umożliwia stworzenie pełnego, własnego systemu zdalnej lokalizacji i monitorowania pojazdów/zwierząt/obiektów mobilnych. W zestawie zawarte są wszystkie niezbędne elementy systemu, by na własnym komputerze lub w telefonie móc nadzorować położenie śledzonych obiektów, znać warunki ich przewożenia, kontrolować status pojazdu i towaru, czy lokalizację dziko żyjących zwierząt, wyposażonych w obroże.

Będący podstawą systemu Moduł Lokalizacyjny Xway wykorzystuje superczuły odbiornik GPS z technologią SuperSense®, zapewniający niezwykle precyzyjne i szybkie ustalanie pozycji obiektu, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych i w warunkach słabej widoczności nieba (rozłożyste korony drzew, wysokie budynki, zadaszenia). Przy braku możliwości transmisji (brak zasięgu sieci GSM, trasy poza granicami kraju przy braku roamingu) dane gromadzone są w pojemnej wewnętrznej pamięci, a następnie są transmitowane automatycznie po poprawnym zalogowaniu modułu w sieci.

Istnieje możliwość wytyczenia na mapie granicznych obszarów bytowania dla zwierząt i ustawienia alarmu przy przekroczeniu tej granicy przez osobniki ze stada. Alarm pokazuje się zarówno na mapie jak i w formie SMS na wskazane telefony komórkowe.

Każda obroża telemetryczna z GPS sygnalizuje aktualną pozycję zwierzęcia, jak i kierunki jego poruszania. Dzięki temu możliwa jest analiza zmian w przemieszczaniu się zwierząt czy to za pożywieniem, czy spowodowaną zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi bądź ingerencją człowieka w tereny przebywania stad.

Wszystkie dostępne urządzenia w systemie standardowo rejestrują wartość podstawowego źródła zasilania (oraz pomocniczego, jeśli występuje) przy każdym zdarzeniu rejestracji pozycji. W zależności od typu zasilania (akumulator czy bateria) pozycja jest rejestrowana z różną częstotliwością. Możliwe są różne konfiguracje rejestracji dla każdego urządzenia w zależności od wymagań danego zastosowania. Niezależnie od tego system ma możliwość włączenia powiadomienia w przypadku zaniku lub zbyt dużego spadku poziomu napięcia co może sygnalizować konieczność wymiany źródła zasilania zanim nastąpi awaria.

Wykorzystanie super czułych odbiorników GPS umożliwia kontrolę nad obiektami monitorowaniaczasie rzeczywistym. Obrazuje aktualne położenie i przebyteczasie trasy. Danekażdego urządzenia lub obroży telemetrycznej mogą być zbieraneosobne pakiety do wytyczenia obszarów bytowania poszczególnych osobników. Obroża telemetryczna jest dodatkowo wyposażona w niezależnie zasilany nadajnik radiowy VHF, o indywidualnej dla każdego zwierzęcia częstotliwości, tak by można było, znając częstotliwość nadajnika, rozpoznać w terenie poszczególne zwierzęta noszące obroże.

Analiza danych i generowanie alarmów oraz  wysyłanie powiadomień realizowane jest w czasie rzeczywistym, gdy wystąpią niepożądane zachowania na drodze, pochodzące z monitorowanego obiektu, np.. przekroczenie prędkości, opuszczenie zdefiniowanego obszaru, nieautoryzowane otwarcie przestrzeni ładunkowej, przekroczenie temperatur w realizacji łańcucha dostaw i inne. 

Wszystkie dostępne urządzenia w systemie standardowo rejestrują wartość podstawowego źródła zasilania (oraz pomocniczego, jeśli występuje) przy każdym zdarzeniu rejestracji pozycji. W zależności od typu zasilania (akumulator czy bateria) pozycja jest rejestrowana z różną częstotliwością. Możliwe są różne konfiguracje rejestracji dla każdego urządzenia w zależności od wymagań danego zastosowania. Niezależnie od tego system ma możliwość włączenia powiadomienia w przypadku zaniku lub zbyt dużego spadku poziomu napięcia co może sygnalizować konieczność wymiany źródła zasilania zanim nastąpi awaria.

Poznaj więcej rozwiązań systemu!

Sprawdź

Inne rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

POZWÓL NAM ROZWIĄZAĆ TWÓJ PROBLEM

UŻYJ FORMULARZA