Monitoring transportów pod ścisłą kontrolą

Monitorowanie przewozów to podstawowy element strategii firm transportowych. Śledzenie towaru przewożonego w naczepach, kontrolowanie ładunków w kontenerach używanych w transporcie drogowym, morskim, czy kolejowym, ścisła diagnostyka transportów leków, utrzymywanie określonej temperatury w chłodniach, lokalizacja transportów, alarm przy przerwaniu blokady na zamknięciu przestrzeni w niedozwolonych obszarach – Xway zapewnia wymienione funkcje zabezpieczające.

Konstrukcja urządzenia Xway bazuje na najnowszych technologiach, zapewniając precyzyjną lokalizację oraz niezawodność działania w różnorodnych warunkach propagacji sygnału GPS.

Jedną z funkcjonalności systemu Xway jest uzyskiwanie odczytu temperatur dzięki kompatybilnym czujnikom temperatury. Moduł posiada zdefiniowane wejścia dla tego rozwiązania. Istnieje możliwość zwielokrotnienia ilości czujników oraz ich dowolnego rozproszenia.

System posiada możliwość kontroli określonej, zamkniętej przestrzeni załadunkowej oraz alarmowania w przypadku jej naruszenia przy pomocy kompatybilnych akcesoriów, jakimi są dedykowane czytniki RFID oraz programowane Tagi.

Efektywna analiza danych dzięki wbudowanym raportom, bieżącą analizą wykorzystania maszyn, urządzeń i pojazdów własnych lub na wynajem, dla lepszego generowania ofert i rozliczania czasu pracy.

Xway dostarcza dane w postaci analitycznej, oczekiwanej przez użytkownika, a ich prezentacja możliwa jest w dedykowanej aplikacji webowej. Na panelu administracyjnym w łatwy sposób można sklasyfikować i administrować posiadanymi zasobami i informacjami. Funkcjonalność generowania raportów pozwala na uzyskanie przejrzystych informacji z danego okresu dla wybranych obiektów.

Zbierane w systemie dane, czy to historyczne, czy bieżące, mogą być prezentowane w przejrzystej formie raportów tabelarycznych, wykresów graficznych, gotowych do analizy dla użytkownika, dla ułatwienia podejmowania właściwych strategicznie decyzji. 

Aplikacja oferuje raporty dzienne, szczegółowy i zbiorczy. Oba w formie tabeli niosą komplet informacji dotyczący miejsc pobytu, czasu jazdy i postoju wybranych pojazdów. Podają również średnią prędkość i długości poszczególnych odcinków. Zbiorczy ujawnia informacje dotyczące całej doby np.: procentową wartość wykorzystania pojazdu, sumaryczny czas postojów, sumaryczny czas jazdy w ustalonych przez użytkownika godzinach pracy i „po godzinach” pracy pojazdu. 

Dostępne są również Raporty analizujące obecność obiektu w określonych przez użytkownika obszarach, liczbę wjazdów, wyjazdów, czas spędzony w obszarze, zdarzenia (np. otwarcie drzwi) w dozwolonych/niedozwolonych obszarach itp. 

W formie grafu dostępne są wykresy zużycia paliwa zależne od czasu i pokonanego dystansu. Trendy dostępne są w dwóch wersjach: dziennej i miesięcznej. W raportach paliwowych dodatkowo zaznaczone są miejsce, czas i ilość zatankowanego paliwa oraz miejsce i czas nadmiernego zużycia paliwa. Zestawienie prędkości w zależności od czasu wykreślone jest w formie graficznego przebiegu. 

Dodatkowe raporty zawierają między innymi informacje na temat maksymalnej prędkości z jaką poruszają się wybrane do analizy pojazdy. Użytkownik również może wyświetlić wszystkie miejsca i czas, w których została przekroczona prędkość zdefiniowana przez niego. Innym podobnym w działaniu raportem jest informacja o dziennym lub miesięcznym przebiegu wybranych pojazdów. 

Nowe szablony raportów są na bieżąco tworzone i dodawane do nowych wersji xway.online.

Xway udostępnia aktualny status pojazdu, w tym: uruchomienie silnika, aktywność alarmu, stan akumulatora, aktualny przebieg, tankowanie, ilość paliwa, oraz informuje o sytuacjach przekroczenia zadanych progów alarmowych dla zmierzonych wartości w trybie online. 

Posiadanie konta administratora w systemie pozwala tworzyć nowe profile i przydzielać  im takie same lub inne praw do administrowania obiektami przypisanymi do danego konta. Funkcja umożliwia dostarczanie tylko wybranych informacji, dotyczących poszczególnych obiektów osobom trzecim, lub w ramach określonych potrzeb blokowania dostępu do danych, które nie powinny być dla tych użytkowników widoczne. Te same zasady dotyczą dystrybucji danych telemetrycznych z Xway do innych systemów logistycznych przy użyciu usług API (Application Programming Interface).

Docenione przez użytkowników i wykorzystywane każdego dnia zastosowanie systemu Xway wraz z akcesoriami w naczepach typu chłodnia do przewozu żywności. Rozwiązanie umożliwia kontrolę otwarć przestrzeni załadunkowej oraz stanu temperatur w czasie rzeczywistym dedykowanego dla danego asortymentu jak również alarmuje o odchyleniach od normy zgodnie z ustawionymi progami dla łańcucha dostaw. 

Dzięki naszemu rozwiązaniu użytkownicy mogą oprócz lokalizacji obiektu również monitorować status drzwi swoich ciężarówek, naczep oraz kontenerów. Oferujemy tym samym stałą kontrolę i bezpieczeństwo nad transportem, a dodatkowo rozmieszczone czujniki temperatury gwarantują, że towar jest przewożony w odpowiednich warunkach środowiskowych, innych dla każdego asortymentu W systemie można skonfigurować alarmowanie od otwarcia poza uprawnionymi obszarami oraz od przekroczenia ustalonych progów alarmowych dla temperatury lub wilgotności lub innych wielkości pomiarowych.

Oprogramowanie Xway wraz z dostarczanym modułem lokalizacyjnym Xway umożliwia stworzenie pełnego, własnego systemu zdalnej lokalizacji i monitorowania pojazdów/zwierząt/obiektów mobilnych. W zestawie zawarte są wszystkie niezbędne elementy systemu, by na własnym komputerze lub w telefonie móc nadzorować położenie śledzonych obiektów, znać warunki ich przewożenia, kontrolować status pojazdu i towaru, czy lokalizację dziko żyjących zwierząt, wyposażonych w obroże.

Będący podstawą systemu Moduł Lokalizacyjny Xway wykorzystuje superczuły odbiornik GPS z technologią SuperSense®, zapewniający niezwykle precyzyjne i szybkie ustalanie pozycji obiektu, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych i w warunkach słabej widoczności nieba (rozłożyste korony drzew, wysokie budynki, zadaszenia). Przy braku możliwości transmisji (brak zasięgu sieci GSM, trasy poza granicami kraju przy braku roamingu) dane gromadzone są w pojemnej wewnętrznej pamięci, a następnie są transmitowane automatycznie po poprawnym zalogowaniu modułu w sieci.

Wykorzystanie super czułych odbiorników GPS umożliwia kontrolę nad obiektami monitorowaniaczasie rzeczywistym. Obrazuje aktualne położenie i przebyteczasie trasy. Danekażdego urządzenia mogą być zbieraneosobne pakiety do określenia aktywności działania w poszczególnych obszarach. 

Analiza danych i generowanie alarmów oraz  wysyłanie powiadomień realizowane jest w czasie rzeczywistym, gdy wystąpią niepożądane zachowania w czasie trasy monitorowanego obiektu, np. przekroczenie prędkości, opuszczenie zdefiniowanego obszaru, nieautoryzowane otwarcie przestrzeni ładunkowej, przekroczenie temperatur w realizacji łańcucha dostaw i inne. 

System Xway jest doskonałym rozwiązaniem dla firm dysponujących flotą aut ciężarowych i ciągników siodłowych realizujących transport towarów. Oprócz gwarancji precyzyjnej lokalizacji system dostarcza niezbędnych informacji o statusie pojazdu informując o zdarzeniach otwarć drzwi naczepy jak również wskazań temperatur w jakich przewożone są towary.

Poznaj więcej rozwiązań systemu!

Sprawdź

Inne rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

POZWÓL NAM ROZWIĄZAĆ TWÓJ PROBLEM

UŻYJ FORMULARZA