Monitoring flot pojazdów

Podgląd na stan pojazdu oraz bieżąca lokalizacja podnosi efektywność wykorzystania floty, wpiera kontrolę pracy kierowców, wpływa bezpośrednio na zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz paliwa, poprawia precyzję przewidywania dotarcia do punktu odbioru, ułatwia planowanie i realizację łańcucha dostaw.

Konstrukcja urządzenia Xway bazuje na najnowszych technologiach, zapewniając precyzyjną lokalizację oraz niezawodność działania w różnorodnych warunkach propagacji sygnału GPS.

Efektywna analiza danych dzięki wbudowanym raportom, bieżąca analiza wykorzystania maszyn, urządzeń i pojazdów własnych lub na wynajem, przyspieszone  generowanie ofert i rozliczanie czasu pracy.

Xway dostarcza dane w postaci analitycznej, oczekiwanej przez użytkownika, a ich prezentacja możliwa jest w dedykowanej aplikacji webowej. Na panelu administracyjnym w łatwy sposób można sklasyfikować i administrować posiadanymi zasobami i informacjami. Funkcjonalność generowania raportów pozwala na uzyskanie przejrzystych informacji z danego okresu dla wybranych obiektów.

Zbierane w systemie dane, czy to historyczne, czy bieżące, mogą być prezentowane w przejrzystej formie raportów tabelarycznych, wykresów graficznych, gotowych do analizy dla użytkownika, dla ułatwienia podejmowania właściwych strategicznie decyzji. 

Aplikacja oferuje raporty dzienne, szczegółowy i zbiorczy. Oba w formie tabeli niosą komplet informacji dotyczący miejsc pobytu, czasu jazdy i postoju wybranych pojazdów. Podają również średnią prędkość i długości poszczególnych odcinków. Zbiorczy ujawnia informacje dotyczące całej doby np.: procentową wartość wykorzystania pojazdu, sumaryczny czas postojów, sumaryczny czas jazdy w ustalonych przez użytkownika godzinach pracy i „po godzinach” pracy pojazdu. 

Dostępne są również Raporty analizujące obecność obiektu w określonych przez użytkownika obszarach, liczbę wjazdów, wyjazdów, czas spędzony w obszarze, zdarzenia (np. otwarcie drzwi) w dozwolonych/niedozwolonych obszarach itp. 

W formie grafu dostępne są wykresy zużycia paliwa zależne od czasu i pokonanego dystansu. Trendy dostępne są w dwóch wersjach: dziennej i miesięcznej. W raportach paliwowych dodatkowo zaznaczone są miejsce, czas i ilość zatankowanego paliwa oraz miejsce i czas nadmiernego zużycia paliwa. Zestawienie prędkości w zależności od czasu wykreślone jest w formie graficznego przebiegu. 

Dodatkowe raporty zawierają między innymi informacje na temat maksymalnej prędkości z jaką poruszają się wybrane do analizy pojazdy. Użytkownik również może wyświetlić wszystkie miejsca i czas, w których została przekroczona prędkość zdefiniowana przez niego. Innym podobnym w działaniu raportem jest informacja o dziennym lub miesięcznym przebiegu wybranych pojazdów. 

Nowe szablony raportów są na bieżąco tworzone i dodawane do nowych wersji xway.online. 

Xway udostępnia aktualny status pojazdu, w tym: uruchomienie silnika, aktywność alarmu, stan akumulatora, aktualny przebieg, tankowanie, ilość paliwa, oraz informuje o sytuacjach przekroczenia zadanych progów alarmowych dla zmierzonych wartości w trybie online. 

Posiadanie konta administratora w systemie pozwala tworzyć nowe profile i przydzielać  im takie same lub inne praw do administrowania obiektami przypisanymi do danego konta. Funkcja umożliwia dostarczanie tylko wybranych informacji, dotyczących poszczególnych obiektów osobom trzecim, lub w ramach określonych potrzeb blokowania dostępu do danych, które nie powinny być dla tych użytkowników widoczne. Te same zasady dotyczą dystrybucji danych telemetrycznych z Xway do innych systemów logistycznych przy użyciu usług API (Application Programming Interface).

System Xway sygnalizuje stan wyładunku i załadunku kruszcu na samochodach ciężarowych i wywrotkach. Funkcjonalność ta ułatwia kontrolę dostarczania materiałów budowlanych w wyznaczone lokalizacje oraz chroni materiał przed nieoczekiwanym opuszczeniem placu budowy lub kopalni.

Docenione przez Użytkowników i wykorzystywane każdego dnia zastosowanie systemu Xway, instalowane w naczepach typu chłodnia przeznaczonych do transportu żywności. System monitoruje otwarcia przestrzeni załadunkowej oraz wykonuje pomiary temperatury w czasie rzeczywistym. Dopuszczalne progi są definiowane niezależnie dla każdego asortymentu. Alarmy otwarcia w trasie lub odchylenia temperatur od przyjętych progów podczas łańcucha dostaw są rejestrowane i przesyłane w trybie online do wszystkich osób zaangażowanych w proces przewozowy.  

Dzięki naszemu rozwiązaniu użytkownicy mogą oprócz lokalizacji obiektu również monitorować status drzwi swoich ciężarówek, naczep oraz kontenerów. Oferujemy tym samym stałą kontrolę i bezpieczeństwo nad transportem, a dodatkowo rozmieszczone czujniki temperatury gwarantują, że towar jest przewożony w odpowiednich warunkach środowiskowych, innych dla każdego asortymentu. W systemie można skonfigurować alarmowanie od otwarcia poza uprawnionymi obszarami oraz od przekroczenia ustalonych progów alarmowych dla temperatury, wilgotności lub innych wielkości pomiarowych.

Oprogramowanie Xway wraz z dostarczanym terminalem lokalizacyjnym umożliwia stworzenie pełnego, własnego systemu zdalnej lokalizacji i monitorowania pojazdów, zwierząt, obiektów mobilnych. W zestawie zawarte są wszystkie niezbędne elementy systemu, by na własnym komputerze lub w telefonie móc nadzorować położenie śledzonych obiektów, znać warunki ich przewożenia, kontrolować status pojazdu i towaru lub lokalizację zwierząt, dzikich lub domowych, wyposażonych w obroże kompatybilne z Systemem.

Będący podstawą systemu Moduł Lokalizacyjny Xway wykorzystuje superczuły odbiornik GPS z technologią SuperSense®, zapewniający niezwykle precyzyjne i szybkie ustalanie pozycji obiektu, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych i w warunkach słabej widoczności nieba (rozłożyste korony drzew, wysokie budynki, zadaszenia). Przy braku możliwości transmisji (brak zasięgu sieci GSM, trasy poza granicami kraju przy braku roamingu) dane gromadzone są w pojemnej wewnętrznej pamięci, a następnie są transmitowane automatycznie po poprawnym zalogowaniu modułu w sieci.

Wykorzystanie super czułych odbiorników GPS umożliwia kontrolę nad obiektami monitorowaniaczasie rzeczywistym. Obrazuje aktualne położenie i przebyteczasie trasy. Danekażdego urządzenia lub obroży telemetrycznej mogą być zbieraneosobne pakiety do wytyczenia obszarów bytowania poszczególnych osobników. Obroża telemetryczna jest dodatkowo wyposażona w niezależnie zasilany nadajnik radiowy VHF, o indywidualnej dla każdego zwierzęcia częstotliwości, tak by można było, znając częstotliwość nadajnika, rozpoznać w terenie poszczególne zwierzęta noszące obroże.

Analiza danych i generowanie alarmów oraz  wysyłanie powiadomień realizowane jest w czasie rzeczywistym, gdy wystąpią niepożądane zachowania na drodze, pochodzące z monitorowanego obiektu, np.. przekroczenie prędkości, opuszczenie zdefiniowanego obszaru, nieautoryzowane otwarcie przestrzeni ładunkowej, przekroczenie temperatur w realizacji łańcucha dostaw i inne. 

Poznaj więcej rozwiązań systemu!

Sprawdź

Inne rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

POZWÓL NAM ROZWIĄZAĆ TWÓJ PROBLEM

UŻYJ FORMULARZA