Monitoring pojazdów/urządzeń budowlanych

Bieżący nadzór na lokalizacją maszyn i urządzeń budowlanych, dokładniejsze naliczanie opłat i kontrola kosztów, zwiększanie sprawności operacyjnej, podniesienie bezpieczeństwa i czasu sprawności operacyjnej sprzętu, raporty z czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy urządzenia, ograniczenia geograficzne strefy pracy, alarmowanie o pracach po za dozwoloną strefą, alarmowanie o pracy w niedozwolonych godzinach, przejrzysty monitoring wykorzystania dzięki wykresom graficznym i tabelom.

Konstrukcja urządzenia Xway bazuje na najnowszych technologiach, zapewniając precyzyjną lokalizację oraz niezawodność działania w różnorodnych warunkach propagacji sygnału GPS.

Efektywna analiza danych dzięki wbudowanym raportom, bieżącą analizą wykorzystania maszyn, urządzeń i pojazdów własnych lub na wynajem, dla lepszego generowania ofert i rozliczania czasu pracy.

Xway dostarcza dane w postaci analitycznej, oczekiwanej przez użytkownika, a ich prezentacja możliwa jest w dedykowanej aplikacji webowej. Na panelu administracyjnym w łatwy sposób można sklasyfikować i administrować posiadanymi zasobami i informacjami. Funkcjonalność generowania raportów pozwala na uzyskanie przejrzystych informacji z danego okresu dla wybranych obiektów.

Zbierane w systemie dane, czy to historyczne, czy bieżące, mogą być prezentowane w przejrzystej formie raportów tabelarycznych, wykresów graficznych, gotowych do analizy dla użytkownika, dla ułatwienia podejmowania właściwych strategicznie decyzji. 

Aplikacja oferuje raporty dzienne, szczegółowy i zbiorczy. Oba w formie tabeli niosą komplet informacji dotyczący miejsc pobytu, czasu jazdy i postoju wybranych pojazdów. Podają również średnią prędkość i długości poszczególnych odcinków. Zbiorczy ujawnia informacje dotyczące całej doby np.: procentową wartość wykorzystania pojazdu, sumaryczny czas postojów, sumaryczny czas jazdy w ustalonych przez użytkownika godzinach pracy i „po godzinach” pracy pojazdu. 

Dostępne są również Raporty analizujące obecność obiektu w określonych przez użytkownika obszarach, liczbę wjazdów, wyjazdów, czas spędzony w obszarze, zdarzenia (np. otwarcie drzwi) w dozwolonych/niedozwolonych obszarach itp. 

W formie grafu dostępne są wykresy zużycia paliwa zależne od czasu i pokonanego dystansu. Trendy dostępne są w dwóch wersjach: dziennej i miesięcznej. W raportach paliwowych dodatkowo zaznaczone są miejsce, czas i ilość zatankowanego paliwa oraz miejsce i czas nadmiernego zużycia paliwa. Zestawienie prędkości w zależności od czasu wykreślone jest w formie graficznego przebiegu. 

Dodatkowe raporty zawierają między innymi informacje na temat maksymalnej prędkości z jaką poruszają się wybrane do analizy pojazdy. Użytkownik również może wyświetlić wszystkie miejsca i czas, w których została przekroczona prędkość zdefiniowana przez niego. Innym podobnym w działaniu raportem jest informacja o dziennym lub miesięcznym przebiegu wybranych pojazdów. 

Nowe szablony raportów są na bieżąco tworzone i dodawane do nowych wersji xway.online. 

Xway udostępnia aktualny status pojazdu, w tym: uruchomienie silnika, aktywność alarmu, stan akumulatora, aktualny przebieg, tankowanie, ilość paliwa, oraz informuje o sytuacjach przekroczenia zadanych progów alarmowych dla zmierzonych wartości. 

Posiadanie konta administratora w systemie pozwala tworzyć nowe profile i przydzielać  im takie same lub inne praw do administrowania obiektami przypisanymi do danego konta. Funkcja umożliwia dostarczanie tylko wybranych informacji, dotyczących poszczególnych obiektów osobom trzecim, lub w ramach określonych potrzeb blokowania dostępu do danych, które nie powinny być dla tych użytkowników widoczne. Te same zasady dotyczą dystrybucji danych telemetrycznych z Xway do innych systemów logistycznych przy użyciu usług API (Application Programming Interface).

System Xway sygnalizuje stan wyładunku i załadunku kruszcu na samochodach ciężarowych i wywrotkach. Funkcjonalność ta ułatwia kontrolę dostarczania materiałów budowlanych w wyznaczone lokalizacje oraz chroni materiał przed nieoczekiwanym opuszczeniem placu budowy lub kopalni.

Oprogramowanie Xway wraz z dostarczanym modułem lokalizacyjnym Xway umożliwia stworzenie pełnego, własnego systemu zdalnej lokalizacji i monitorowania pojazdów/zwierząt/obiektów mobilnych. W zestawie zawarte są wszystkie niezbędne elementy systemu, by na własnym komputerze lub w telefonie móc nadzorować położenie śledzonych obiektów, znać warunki ich przewożenia, kontrolować status pojazdu i towaru, czy lokalizację dziko żyjących zwierząt, wyposażonych w obroże.

Będący podstawą systemu Moduł Lokalizacyjny Xway wykorzystuje superczuły odbiornik GPS z technologią SuperSense®, zapewniający niezwykle precyzyjne i szybkie ustalanie pozycji obiektu, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych i w warunkach słabej widoczności nieba (rozłożyste korony drzew, wysokie budynki, zadaszenia). Przy braku możliwości transmisji (brak zasięgu sieci GSM, trasy poza granicami kraju przy braku roamingu) dane gromadzone są w pojemnej wewnętrznej pamięci, a następnie są transmitowane automatycznie po poprawnym zalogowaniu modułu w sieci.

Wykorzystanie super czułych odbiorników GPS umożliwia kontrolę nad obiektami monitorowaniaczasie rzeczywistym. Obrazuje aktualne położenie i przebyteczasie trasy. Danekażdego urządzenia mogą być zbieraneosobne pakiety do wytyczenia aktywności, planowania i weryfikacji pracy na wytyczonym obszarze.

Analiza danych i generowanie alarmów oraz  wysyłanie powiadomień realizowane jest w czasie rzeczywistym, gdy wystąpią niepożądane zachowania na drodze, pochodzące z monitorowanego obiektu, np.. przekroczenie prędkości, opuszczenie zdefiniowanego obszaru, nieautoryzowane otwarcie przestrzeni ładunkowej, przekroczenie temperatur w realizacji łańcucha dostaw i inne.

Wszystkie dostępne urządzenia w systemie standardowo rejestrują wartość podstawowego źródła zasilania (oraz pomocniczego, jeśli występuje) przy każdym zdarzeniu rejestracji pozycji. W zależności od typu zasilania (akumulator czy bateria) pozycja jest rejestrowana z różną częstotliwością. Możliwe są różne konfiguracje rejestracji dla każdego urządzenia w zależności od wymagań danego zastosowania. Niezależnie od tego system ma możliwość włączenia powiadomienia w przypadku zaniku lub zbyt dużego spadku poziomu napięcia co może sygnalizować konieczność wymiany źródła zasilania zanim nastąpi awaria. 

Poznaj więcej rozwiązań systemu!

Sprawdź

Inne rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

POZWÓL NAM ROZWIĄZAĆ TWÓJ PROBLEM

UŻYJ FORMULARZA