Monitoring urządzeń specjalistycznych: rolniczych, kopalnianych

– bieżący nadzór na lokalizacją maszyn i urządzeń, dokładniejsze naliczanie opłat klientom, zwiększanie czasu sprawności operacyjnej urządzeń, podniesienie bezpieczeństwa i czasu sprawności operacyjnej sprzętu, raporty z czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy urządzenia , ograniczenia geograficzne lokalizacji, alarmowanie o pracy w niedozwolonych godzinach, przejrzysty monitoring wykorzystania dzięki wykresom graficznym i tabelom. 

Konstrukcja urządzenia Xway bazuje na najnowszych technologiach, GPS/GSM zapewniając precyzyjną lokalizację oraz niezawodność działania w różnorodnych warunkach propagacji sygnału GPS.

Efektywna analiza danych dzięki wbudowanym raportom, brak opłat abonamentowych, analizy wykorzystania maszyn, urządzeń i pojazdów na wynajem, dla lepszego generowania ofert i rozliczania czasu pracy.

Xway dostarcza wielu zmiennych zadanych przez użytkownika, a ich prezentacja możliwa jest w dedykowanej aplikacji webowej. Na panelu administracyjnym w łatwy sposób można sklasyfikować i administrować posiadanymi obiektami. Funkcjonalność generowania raportów pozwala na uzyskanie przejrzystych informacji z danego okresu dla wybranych obiektów.

Zbierane do systemu Xway dane, czy to historyczne, czy bieżące, mogą być prezentowane w przejrzystej formie raportów tabelarycznych, wykresów graficznych, gotowych do analizy dla użytkownika, dla ułatwienia podejmowania właściwych strategicznie decyzji. 

Aktualnie aplikacja oferuje raporty dzienne, szczegółowy i zbiorczy. Oba w formie tabeli niosą komplet informacji dotyczący miejsc pobytu, czasu jazdy i postoju wybranych pojazdów. Podają również średnią prędkość i długości poszczególnych odcinków. Zbiorczy ujawnia informacje dotyczące całej doby np.: procentową wartość wykorzystania pojazdu, sumaryczny czas postojów, sumaryczny czas jazdy w ustalonych przez użytkownika godzinach pracy i „po godzinach” pracy pojazdu. 

Dostępne są również Raporty analizujące obecność obiektu w określonych przez użytkownika obszarach, liczbę wjazdów, wyjazdów, czas spędzony w obszarze, zdarzenia (np. otwarcie drzwi) w dozwolonych/niedozwolonych obszarach itp. 

W formie wykresu dostępne są wykresy zużycia paliwa zależne od czasu i pokonanego dystansu. Raporty typu wykres dostępne są w dwóch wersjach: dziennej i miesięcznej. W raportach paliwowych dodatkowo zaznaczone są miejsce, czas i ilość zatankowanego paliwa oraz miejsce i czas nadmiernego zużycia paliwa. Zestawienie prędkości w zależności od czasu wykreślone jest w formie graficznego przebiegu. 

Dodatkowe raporty zawierają między innymi informacje na temat maksymalnej prędkości z jaką poruszają się wybrane do analizy pojazdy. Użytkownik również może wyświetlić wszystkie miejsca i czas, w których została przekroczona prędkość zdefiniowana przez niego. Innym podobnym w działaniu raportem jest informacja o dziennym lub miesięcznym przebiegu wybranych pojazdów. 

Nowe szablony raportów są na bieżąco tworzone i dodawane do nowych wersji xway.online. 

Posiadanie konta administratora w systemie pozwala tworzyć nowe profile i przydzielać  im takie same lub inne praw do administrowania obiektami przypisanymi do danego konta. Funkcja umożliwia dostarczanie tylko wybranych informacji, dotyczących poszczególnych obiektów osobom trzecim, lub w ramach określonych potrzeb blokowania dostępu do danych, które nie powinny być dla tych użytkowników widoczne. Te same zasady dotyczą dystrybucji danych telemetrycznych z Xway do innych systemów logistycznych przy użyciu usług API (Application Programming Interface).

System Xway sygnalizuje stan wyładunku i załadunku kruszcu na samochodach ciężarowych i wywrotkach. Funkcjonalność ta ułatwia kontrolę dostarczania materiałów budowlanych w wyznaczone lokalizacje oraz chroni materiał przed nieoczekiwanym opuszczeniem placu budowy lub kopalni.

Oprogramowanie Xway wraz z dostarczanym modułem lokalizacyjnym Xway umożliwia stworzenie pełnego, własnego systemu zdalnej lokalizacji i monitorowania pojazdów/zwierząt/obiektów mobilnych. W zestawie zawarte są wszystkie niezbędne elementy systemu, by na własnym komputerze lub w telefonie móc nadzorować położenie śledzonych obiektów, znać warunki ich przewożenia, kontrolować status pojazdu i towaru, czy lokalizację dziko żyjących zwierząt, wyposażonych w obroże.

Będący podstawą systemu Moduł Lokalizacyjny Xway wykorzystuje superczuły odbiornik GPS z technologią SuperSense®, zapewniający niezwykle precyzyjne i szybkie ustalanie pozycji obiektu, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych i w warunkach słabej widoczności nieba (rozłożyste korony drzew, wysokie budynki, zadaszenia). Przy braku możliwości transmisji (brak zasięgu sieci GSM, trasy poza granicami kraju przy braku roamingu) dane gromadzone są w wewnętrznej pamięci pozwalającej na zapis 65.000 pozycji , a następnie są transmitowane automatycznie po poprawnym zalogowaniu modułu w sieci.

Wykorzystanie super czułych odbiorników GPS umożliwia kontrolę nad obiektami monitorowaniaczasie rzeczywistym. Obrazuje aktualne położenie i przebyteczasie trasy. Danekażdego urządzenia lub obroży telemetrycznej mogą być zbieraneosobne pakiety do wytyczenia obszarów bytowania poszczególnych osobników. Obroża telemetryczna jest dodatkowo wyposażona w niezależnie zasilany nadajnik radiowy VHF, o indywidualnej dla każdego zwierzęcia częstotliwości, tak by można było, znając częstotliwość nadajnika, rozpoznać w terenie poszczególne zwierzęta noszące obroże.

Analiza danych i generowanie alarmów oraz  wysyłanie powiadomień realizowane jest w czasie rzeczywistym, gdy wystąpią niepożądane zachowania na drodze z monitorowanego obiektu, np.. przekroczenie prędkości, opuszczenie zdefiniowanego obszaru, nieautoryzowane otwarcie przestrzeni ładunkowej, przekroczenie temperatur w realizacji łańcucha dostaw i inne. 

System Xway jest doskonałym rozwiązaniem dla firm dysponujących flotą aut ciężarowych i ciągników siodłowych realizujących transport towarów. Oprócz gwarancji precyzyjnej lokalizacji system dostarcza niezbędnych informacji o statusie pojazdu informując o zdarzeniach otwarć drzwi naczepy jak również wskazań temperatur w jakich przewożone są towary. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

POZWÓL NAM ROZWIĄZAĆ TWÓJ PROBLEM

UŻYJ FORMULARZA